Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  για κατοικίες αλλά και επαγγελματικά – βιομηχανικά κτίρια, με γνώμονα πάντα την Ελληνική Νομοθεσία, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης.

Ενδεικτικά οι μελέτες που εκπονούμε:

 • Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακές μελέτες (ΚΕΝΑΚ)
 • Μελέτες φωτοβολταϊκών σταθμών
 • Μελέτες φυσικού αερίου 
 • Μελέτες συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κτιρίων (BMS)
 • Μελέτες ύδρευσης / αποχέτευσης
 • Μελέτες φωτισμού
 • Μελέτες Συστημάτων κεντρικής θέρμανσης
 • Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Υπεύθυνες  Δηλώσεις Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)