Εργασίες Θερμομόνωσης

Τα οφέλη της θερμομόνωσης εντοπίζονται στην ικανότητα της να προσαρμόζεται στις εποχιακές και ημερήσιες θερμοκρασιακές μεταβολές. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ικανό να προσφέρει μεγάλα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας. Η επίτευξη θερμομονωτικής επάρκειας εξαρτάται από το πάχος της μόνωσης και των υλικών εκείνων που θα επιτύχουν το μικρότερο δυνατό συντελεστή θερμοπερατότητας, αλλά και από την ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών που παρουσιάζονται στα σημεία σύνδεσης διαφορετικών δομικών στοιχείων.

Η θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική τοιχοποιία, σε οροφή και στέγη, κάτω από την πλάκα σε περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει η άμεση απόδοση του συστήματος κλιματισμού και πάνω από την πλάκα σε περίπτωση που δεν μας ενδιαφέρει η άμεση απόδοση του. Επίσης μπορούν να μονωθούν και δάπεδα, τα οποία είναι εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως πυλωτές, αποθήκες.