Εξοικονομώ : Μονοκατοικία στο Ερατεινό Καβάλας

Τοποθεσία

Καβάλα, Ερατεινό

Χρονολογία υλοποίησης

2022

Είδος εργασίας

Ενεργειακή αναβάθμιση / Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η Skordoulis Engineering OE  ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας στο Ερατεινό Καβάλας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 7cm, με χρήση ικριωμάτων.
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από μη θερμαινόμενη στέγη, πάχους 7cm.
  • Τοποθέτηση συστήματος θερμοϋγρομόνωσης δώματος.
  • Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw<2,00 W/m2K.
  • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Econ.
  • Εγκατάσταση κλιματιστικού Mitsubishi.
  • Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Δείτε περισσότερα