Εξοικονομώ : Μονοκατοικία στη Νέα Καρβάλη Καβάλας

Τοποθεσία

Καβάλα, Νέα Καρβάλη

Χρονολογία υλοποίησης

2022

Είδος εργασίας

Ενεργειακή αναβάθμιση / Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η Skordoulis Engineering OE  ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 7cm, με χρήση ικριωμάτων.
  • Τοποθέτηση συστήματος θερμοϋγρομόνωσης δώματος.
  • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Econ .
  • Εγκατάσταση κλιματιστικού Mitsubishi.
  • Εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού Net Metering, ισχύος 5kW.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Δείτε περισσότερα