Εξοικονομώ Κατ Οίκον

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» έρχεται ως συνέχεια των προγραμμάτων Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι, Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ (Α και Β Κύκλος) και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» των προγραμματικών περιόδων 2007-2013, 2014–2020, κατά τα οποί υλοποιήθηκαν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερες από 140.000 κατοικίες/κτηριακές μονάδες.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κάνουν σημαντικές αλλαγές στα σπίτια τους, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή τους απόδοση .

 

Επιχορήγηση 

Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης μας ανάλογα με το ποια εισοδηματική κατηγορία ανήκουμε. 

Επιλέξιμες Κατοικίες 

Προκειμένου η κατοικία που θέλουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα να είναι επιλέξιμη , θα πρέπει αυτή να πληρεί ορισμένα κριτήρια . Αυτά είναι : 

  • Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία
  • Να είναι νομίμως υφιστάμενη
  • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερης ή ίσης της Δ.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Παρεμβάσεις 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όπως : 

  • Εργασίες Θερμομόνωσης
  • Εγκατάσταση κουφωμάτων / Συστημάτων σκίασης / Μηχανικός Αερισμός
  • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
  • Συστήματα παροχής ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσης)
  • Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (Smart Home)