Αυτοματισμοί

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υλοποίηση κάθε είδους πινάκων αυτοματισμού είτε πρόκειται για μεμονωμένα συστήματα είτε για την λειτουργία γραμμής μηχανημάτων παραγωγής. Εξειδικευόμαστε στην  κατασκευή  πινάκων αυτοματισμού με   PLC και HMI και σύνδεση με συστήματα SCADA. Η πολύχρονη εμπειρία μας στην κατασκευή αυτοματισμού στην βιομηχανία τροφίμων , η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας σε συστήματα ψηφιακών λύσεων είναι η εγγύηση που ψάχνει κάθε επαγγελματίας. Ενδεικτικές εργασίες που υλοποιούμε τόσο στην φάση σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης στα πεδία εφαρμογής είναι.

 • Σχεδίαση αυτοματισμού 
 • Υλοποίηση ηλεκτρικών πινάκων
 • Προγραμματισμός PLC
 • Προγραμματισμός ΗΜΙ
 • Υλοποίηση συστημάτων Scada & Monitoring

   

Τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμογών είναι :

 • Simatic S7 300-400
 • Simatic S71200-1500
 • WinccFlexible
 • Unitronics
 • Σχεδιαστικά Eplan & Tisoft