Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε πλήρως την έκδοση αδειών λειτουργίας για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η διαδικασία περιλαμβάνει, την επιτόπια αυτοψία του χώρου, τον έλεγχο νομιμότητάς του, την έκδοση όλων των απαραίτητων μελετών και τέλος τη σύσταση του φακέλου για την ολοκλήρωση της χορήγησης της άδειας λειτουργίας.